Bütün Kateqoriyalar
EN

Sənaye xəbərləri

Burdasan : Ana səhifə>xəbər>Sənaye xəbərləri

Lent Aslan Kukla Sənəti

Nəşr vaxtı: 2021-10-13 Views: 9

Bu lentdən aslan kukla sənəti bir müddət ərzində etdiyimiz ən sevimli şeylərdən biri olmalıdır.
Cute-Lion-Craft-for-Kids

Nə lazım?
ribbons (totally in love with this set)
wiggly eyes stickers (it’s the new googly eyes ha!)
glue dots (super important, regular glue doesn’t work well with ribbons, these work as magic)
sənətkarlıq çubuqları
yapışqan
yellow cardstock paper
black marker
materials need

1 Adım: Cut two circles out of yellow cardstock paper. Stick on two wiggly sticker eyes and draw mouth and snout.
Cut ribbons to about same lengths
step1

2 Adım: Make loops from all the ribbons. Stick the ribbons together with a glue dot
(or similar sticking sticker – or however you would call it).
step2

3 Adım: Glue the face onto a craft stick (you can use a regular glue here, or just keep on using the glue dots).
step3

4 Adım: Time to work on this lions’ mane. Stick the ribbon loops on the back of the head using glue dots.
step4

5 Adım: Stick the second yellow circle in the back. All done, your fierce looking Ribbon Lion Puppet Craft is ready to be played with.

Ribbon-Lion-Craft-for-Kids